Zeevarenden moeten flink wat trainingen en cursussen doorlopen, waaronder voor veiligheid aan boord: de Basic Safety Training. Het is echter ook belangrijk voor alle scheepsbemanning om deze kennis regelmatig op te frissen. Daarvoor kun je kiezen voor de Basic Safety Refresher: de herhaling van de Basic Safety Training. Tijdens de Basic Safety Refresher wordt niet alleen de theorie opgefrist, maar is er vooral sprake van praktijkoefeningen. De tweedaagse herhalingstraining is te volgen bij G4S, een van de grootste organisaties als het gaat om veiligheidstrainingen. Hier vind je meer informatie over de inhoud van de herhalingstraining voor zeevarenden.

Dit zijn de onderdelen van de Basic Safety Refresher

Bij werkzaamheden op een schip is het van groot belang om te kunnen voorzien in de veiligheid aan boord. Een Basic Safety Refresher training is niet alleen voor vaste bemanning, maar ook voor incidentele bemanning en opstappers. Deze training is speciaal ontwikkelt voor scheepsbemanning en wordt ook gegeven door ervaren instructeurs van G4S. De training van Basic Safety Refresher bestaat uit een aantal onderdelen die leren om zelfstandig te kunnen handelen in allerlei situaties die zich aan boord kunnen voordoen. Denk hierbij aan brand of andere noodsituaties. 

De training frist alle kennis op als het gaat om de basiselementen aan boord, zoals het overleven op zee, brandbestrijding, calamiteiten aan boord, medisch handelen en ademluchtoefeningen. Waar er bij de Basic Safety Training nog wat aandacht ligt op de theorie, is dat bij de Basic Safety Refresher nog minder. De aandacht is vooral gevestigd op de praktijk.