jameslogoTriggerpoints worden ook wel spierknopen genoemd en kunnen voor veel klachten en pijn zorgen. Zo kan het leiden tot hoofdpijn, rugpijn of pijn in je schouder, afhankelijk waar de triggerpoint zich bevindt. Maar er wordt niet altijd pijn ervaren op de plek waar de triggerpoit zit, je kan ook op andere plaatsen in het lichaam klachten ervaren. Hierdoor is het niet altijd duidelijk waar de klachten precies vandaan komen. De knopen kunnen ook spierkramp of vermoeidheid veroorzaken. Ook kan het de oorzaak zijn chronische klachten. Spierknopen kunnen ontstaan door stress.

Er zijn verschillende therapeuten door het hele land die deze therapie aanbieden. Een ervan is triggerpoint therapie Den Haag.

Bij de therapie wordt druk uitgeoefenend op de point, door een (accupuntuur)naald of door met de handen een constante druk uit te oefenen. Dit kan heel erg pijnlijk zijn, maar zorgt er wel voor dat de spanning in de spier afneemt en de pijn zich kan verminderen.
Soms ervaar je na de behandeling nog een tijdje pijn, maar het gebeurd ook wel dat de pijn vrij snel weg is.

Een triggerpoint kan vaak minder effectief worden aangepakt door gewone fysiotherapie.